Apple Certified iOS Technician

We zijn met niet veel die deze titel mogen dragen, hence de slogan, "being part of the happy few".

Certified vs Autorized

Certified betekend dat ik bewezen heb over voldoende kennis te beschikken om diagnose, en een eventuele herstelling uit te voeren. Dat men de vereiste procedures kent voor het vervangen van een batterij, scherm enzo. Het betekend ook dat we onafhankelijk kunnen blijven werken. Het betekend niet dat wij voor Apple, of in naam van Apple mogen werken.

Autorized betekend dat men mag werken in naam van Apple, maar ook dat men voor Apple werkt, en zich moet schikken naar alle opgelegde regels van Apple. Kortom men is met handen en voeten gebonden aan Apple.

Onafhankelijkheid voorop

Onafhankelijk kunnen werken betekend voor u als klant dat wij beter kunnen inspelen op uw noden, wij verder kunnen gaan dan waar Apple de lijn trekt. Wij u producten volgens diverse kwaliteit/prijs verhouding kunnen aanbieden. Dat "onherstelbare toestellen" bij ons misschien wel opnieuw leven ingeblazen kunnen worden.