One Bill Global
Nieuws en ontwikkelingen
M's Phone Repair Maldegem

Nieuw OBG Mobile nummer aanvragen

Aanvraag formulier om een nieuw One Bill Global Mobiel nummer aan te vragen. Zorg ervoor dat alle gegevens juist worden ingevuld, zodat uw aanvraag vlekkeloos kan verlopen. Eenmaal uw aanvraag binnen sturen wij U per aangetekende uw (3-in-1) simkaart op.

Zakelijke gegevens

Enkel ingeval van een vennootschap, voor eenmanszaak laat u dit veld blanco!!

Contact gegevens

Verificatie

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur zowel VOOR als ACHTER zijde van de identiteitskaart aanvrager door aub
OBG Mobile Wettelijke vermeldingen
OBG Mobile - Wettelijke vermeldingen
 • OBG mobile is een abonnement van onbepaalde duur dat op elk moment kan worden opgezegd.
 • Het is mogelijk om maandelijks van abonnement te veranderen.
 • De in je abonnement inbegrepen minuten, sms’en en data gelden, net als de buitenbundeltarieven (0,10 EUR per minuut, 0,05 EUR per verzonden sms en 0,05 EUR per MB) op elk moment van de dag, naar alle vaste en mobiele nationale netwerken, alsook voor communicaties binnen de Europese Unie naar vaste en mobiele nummers (naar België en de Europese Unie), uitgezonderd voor speciale nummers (090x, 070, spelletjes, …).
 • De vermelde tarieven zijn inclusief btw.
 • De oproepen die in het abonnement zijn begrepen, worden per seconde, vanaf de eerste minuut gedebiteerd. De oproepen buiten abonnement worden gefactureerd per seconde, vanaf de eerste minuut. Het gebruik van mobiel internet wordt gefactureerd per 100 KB in België en in roaming.
 • De niet-verbruikte minuten, sms’en en MB’s worden niet overgedragen naar de volgende maand.
Fair Use Policy
Fair Use Policy

Voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod mobiele telefonie, sms en/of data.

Om je optimale gebruiksvoorwaarden te garanderen, is het onbeperkt aanbod uitsluitend voorbehouden voor normaal en persoonlijk gebruik. Slechts in geval van fraude (bijvoorbeeld bij commercieel gebruik, als callcenter, simbox of de terbeschikkingstelling aan derden, vb. door middel van ‘hotspotting’), oneerlijk gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met wat we mogen verwachten van een OBG klant (bijvoorbeeld, maar niet exclusief, het gebruik van een gsm als babyfoon, of het gebruik van de simkaart in bewakingscamera’s of gateway producten) zal dit niet kunnen worden gerespecteerd en behoudt OBG zich het recht voor om de levering van de dienst te beperken, je contract op te schorten en/of op te zeggen, en/of andere nuttig of nodig geachte maatregelen te treffen. Eens je 25 GB surfvolume bereikt hebt, kan je surfsnelheid tot aan je volgende facturatiecyclus worden beperkt tot 512 kbps. Je gebruik zal bijvoorbeeld worden beschouwd als abnormaal in de volgende gevallen:
 • Je belt geregeld meer dan vijf (5) uur per dag en/of dertig (30) uur per en/of honderd (100) uur per maand;
 • Je belt geregeld meer dan drie (3) uur ononderbroken of door middel van gesprekken die onmiddellijk worden hernomen na het onderbreken ervan;
 • Je stuurt geregeld meer dan 250 sms’en per dag en/of meer dan 10.000 sms’en per maand;
 • Je stuurt significant meer sms’en dan je ontvang;
 • Per maand verbruik je regelmatig 10 (of meer) keer meer mobiele data dan het aantal mobiele data dat alle klanten met een onbeperkt aanbod gemiddeld verbruiken;
 • Je mobiele data verbruik vormt een abnormale belasting voor het netwerk en/of kan de ervaring van de andere klanten negatief beïnvloeden;
 • De simkaart mag niet gebruikt worden voor een verbinding zonder menselijke interventie of tussen een industriële modem en een server (M2M-communicatie);
In al deze gevallen behoudt One Bill Global NV zich het recht voor om de dienstverlening te beperken of op te schorten of om je contract eenzijdig op te zeggen.

Voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod mobiele telefonie, sms en/of data.

Het gebruik van je abonnement en je extra data bundels in roaming binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is voorbehouden voor een normaal verbruik. Wordt niet als normaal verbruik beschouwd een afwijkend of abnormale verbruik zoals bepaald in de specifieke voorwaarden met betrekking tot de OBG Mobile dienst (zie hierboven). Tevens van toepassing op de extra data opties opties. De volgende landen zijn van toepassing: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief: Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Sint-Bartholomeus en Sint-Maarten), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief: Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief: Gibraltar) en Zweden.
Traffic Meting en Traffic Shaping
Traffic Meting en Traffic Shaping
OBG gebruikt het netwerk van Proximus voor het aanbieden van haar diensten. Het dagelijks beheer van het internet verkeer wordt door Proximus gedaan. Het netwerk wordt opgevolgd en beheerd, net zoals voor Proximus zelf. Het monitoren en beheren heeft als doel te vermijden dat netwerkaansluitingen overbelast zouden geraken. Met het oog op het verzekeren van de dienst kan het zijn dat preventief een aantal maatregelen genomen worden, zoals het omleiden van verkeer, het stoppen van aanvallen op het internet. Daarnaast wordt met de toename van verkeer en klanten, het netwerk verder uitgebouwd. Het is niet uit te sluiten dat de klant een vertraging kan waarnemen, ondanks de preventieve maatregelen die genomen werden. Bijvoorbeeld, een video downloaden kan dan wat langer duren. Het is belangrijk te onderstrepen dat er een keten van elementen nodig is om bijvoorbeeld een video op een smartphone te downloaden. Elk element kan zorgen voor vertraging of een zogenaamde flessenhals vormen. De zogenaamde zwakste schakel in de ketting. Specifiek voor het mobiele netwerk geldt, dat antennes waarop de mobiele telefoons van de gebruikers zich aanmelden, de antenne is die het dichtste bij is en / of het sterkste signaal geeft. De antenne heeft op zeker ogenblik een maximum aantal klanten dat tegelijk kan bellen en of surfen. De antenne wordt gedeeld door de gebruikers, en de capaciteit van het netwerk naar de antenne is erop afgestemd om een bepaald maximum aantal klanten tegelijk te laten surfen of bellen onder goede omstandigheden. In het geval zich erg veel gebruikers aanmelden, en bijvoorbeeld willen surfen, dan zal de antenne verzadigd kunnen geraken. Er kunnen dan niet nog meer gebruikers beginnen surfen tot de anderen wat bandbreedte vrijgeven. Start iemand een (spraak)gesprek op, dan zal dit gesprek voorrang krijgen. Op zich vormt dat geen probleem voor de surfers, aangezien spraaktelefonie weinig bandbreedte inneemt op het netwerk. Anderzijds is het ook weer belangrijk dat een gesprek met goede kwaliteit gevoerd kan worden. Voorbeeld, je belt de nooddiensten, dan moeten ze je wel kunnen begrijpen. Elke antenne is voorzien van een data verbinding naar het internet met een aangepaste capaciteit. Deze capaciteit wordt in normale omstandigheden in gelijke mate verdeeld tussen de verschillende simultane gebruikers.
Onderscheid in verkeerstypes
Voor de verschillende types verkeer wordt geen onderscheid gemaakt, dat wil zeggen dat we geen voorrang of vertraging introduceren voor bepaalde soorten verkeer. Bijvoorbeeld: Netflix, WhatsApp, YouTube, Point to Point verkeer (P2P), gewoon surfverkeer, e-mail, enz. worden allemaal doorgelaten zonder filteringen of voorkeuren. Met andere woorden er is geen onderscheid. Echter de maximale en globale snelheid voor bepaalde applicaties die grote download en upload snelheden vereisen op het mobiele internet van Proximus wordt beperkt tot 40 Mbps. Het gaat om applicaties die in principe worden gebruikt vanuit een vaste internetaansluiting en niet vanuit een mobiele internetaansluiting. Deze applicaties maken gebruik van protocollen die door het hoge dataverbruik tot verzadiging kunnen leiden in het mobiele datanetwerk. Door de maximale capaciteit voor deze protocollen preventief te beperken, kan de kwaliteit en de ervaring van onze klant voor typische mobiel internet applicaties, alsook de normale werking van het mobiele datanetwerk verzekerd worden. Bij massaal gebruik van dit protocol kan de klant een vertraging ervaren op het internet maar dan enkel voor deze applicaties of protocollen.


Klik op de Agenda

bekijk-ons-youtube-kanaal

%d bloggers liken dit: